Cykl życia imperium

Czy Europa, w której obecnie żyjemy, zmierza ku upadkowi? Wielu z nas z pewnością chciałoby mieć dostęp do solidnych danych, które mogłyby potwierdzić lub obalić tę hipotezę. John Glubb, w swojej książce „Cykl Życia Imperium” bada sztywne prawa rządzące losami państw, które wpływają na inne narody, a nawet na cały świat. Znajduje je, oferując czytelnikom znakomite narzędzie do analizy współczesności.

Jak długo trwa imperium?
W kolejnej książce z serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych wydanej przez fundację PAFERE, John Glubb analizuje historię kilkunastu imperiów, rozkładając je na poszczególne fazy rozwoju. Przygląda się m.in. Imperium Rzymskiemu, Arabskiemu, Mamelukom, Osmanom oraz Wielkiej Brytanii. Próbując znaleźć wspólne cechy charakterystyczne dla każdej fazy, zadaje pytanie – czy imperium jest skazane na upadek?

Kobiety a imperium
Podczas swojej analizy Glubb porusza wiele interesujących kwestii, takich jak rola edukacji i uniwersytetów. Dlaczego znaczenie wykształcenia rośnie w końcowej fazie istnienia imperiów? Autor przygląda się również wartościom społecznym na różnych etapach rozwoju mocarstw, ich organizacji, aspiracjom, a nawet tendencjom do lenistwa i zamiłowania do luksusu.

Narzędzie analityczne
Siłą publikacji Glubba jest możliwość spojrzenia na naszą współczesność przez pryzmat jego analizy. Czy możemy wyciągnąć wnioski z historii, aby uniknąć tych samych błędów dzisiaj?

Lekcja historii w skrócie
W drugiej części książki John Glubb stara się przedstawić receptę na trwałość silnych państw. Jego obserwacje są fascynujące, choć niektóre mogą budzić kontrowersje. Wszystkie stanowią jednak doskonałą okazję do dyskusji i refleksji. „Cykl Życia Imperiów” to książka dla tych, którzy chcą zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Co ważne, książkę czyta się szybko, stanowiąc zwięzłą lekcję historii.

Shopping Cart
Scroll to Top