Gotówka to wolność

„Gotówka to wolność” autorstwa Rafała Ganowskiego to książka, która dokładnie analizuje zagrożenia wynikające z wprowadzenia społeczeństwa bezgotówkowego oraz cyfrowych walut banków centralnych (CBDC). Autor argumentuje, że eliminacja gotówki może prowadzić do zwiększenia kontroli państwa i instytucji finansowych nad obywatelami, ograniczając ich prywatność i wolność finansową. Ganowski opisuje globalne tendencje zmierzające do ograniczenia używania gotówki oraz podkreśla znaczenie zachowania gotówki jako środka obrony przed nadmierną kontrolą. Książka porusza również kwestie takie jak techniki nadzoru, rola instytucji finansowych w społeczeństwie bezgotówkowym oraz wpływ cyfryzacji na wolność jednostki.

Shopping Cart
Scroll to Top