Etatyzm i podobne zarazy

W niemal wszystkich krajach współczesnego świata, rządy stopniowo zawłaszczają coraz to nowe obszary, które do tej pory były domeną swobodnej działalności obywateli. Odgórna propaganda, po licznych modyfikacjach, ponownie promuje etatyzm – koncepcję wszechmocnego państwa – jako jedyną słuszną drogę funkcjonowania społeczeństwa. To właśnie ta ideologia w XX wieku umożliwiła rozwój tyranii komunizmu i faszyzmu oraz była prawdziwym podłożem największych kryzysów, w tym Wielkiego Kryzysu lat 30-tych.

Mimo oczywistych dowodów na przeciwną tezę, nadal zbyt wielu ludzi wierzy, że władza państwowa jest najlepszym rozwiązaniem ich problemów, i że zrobi to bezinteresownie i za darmo.

W Polsce od ponad 30 lat, po każdych wyborach, możemy obserwować, jak kolejne ekipy rządowe – mimo obietnic reform – z zapałem przejmują stery narastającego centralizmu.

Komu służy etatyzm? Jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za bierność wobec państwa ingerującego w najdrobniejsze szczegóły naszego życia? Jak możemy temu przeciwdziałać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w Tomasza Ulatowskiego – ekonomisty, konserwatysty, byłego samorządowca i przedsiębiorcy z ponad 20-letnim stażem.

Shopping Cart
Scroll to Top